సస్పెన్షన్‌పై స్పందించిన పృథ్వీషా..భావోద్వేగ ట్వీట్