పింక్ టెస్ట్ : విరాట్‌కు దాసోహం అంటోన్న రికార్డ్స్..