ఆ జడ్జికి మతిస్థిమితం లేదు.. విధుల నుంచి తొలగించండి: ఇమ్రాన్