ఒకే ఫోన్‌లో రెండు వాట్సాప్ అకౌంట్స్… ఎలా?

స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో ‘హువావే’దే రెండోస్థానం!