తబ్బుబ్బిపోతోన్న నితిన్, రష్మిక.. ఎందుకో తెలుసా..!