తెలంగాణ ఒలింపిక్ సంఘం ఎన్నికలు.. జయేష్‌ రంజన్‌కు లైన్‌క్లియర్

తెలంగాణ ఒలింపిక్‌ సంఘం ఎన్నికలు హైదరాబాద్‌లోనే!

వ్యక్తిగత హాజరీ మినహాయింపు కోసం.. హైకోర్టుకు జగన్