కోడెల శివప్రసాదరావు మృతి ఓ మిస్టరీ: ఎన్నో మలుపులు..?

నైలాన్‌ తాడుతో సార్ కనిపించారు..! అంతే..: గన్‌మెన్