బ్రేకింగ్: ‘చంద్రయాన్-2’ ప్రయోగం సక్సెస్.. భారత్ సరికొత్త రికార్డు

54 రోజులు.. 3.50 లక్షల కిలోమీటర్లు.. చంద్రయాన్- 2 ప్రయాణం

భారత్ సిగలో మరో మణిహారం: చంద్రయాన్-2

చంద్రయాన్-2 ప్రయోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడాలనుకుంటున్నారా..?