బ్రేకింగ్ న్యూస్: రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన బంగారం ధరలు

భగభగ బంగారం ధరలు.. పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నవారికి షాకింగ్ న్యూస్!

అసలు ‘హాల్‌మార్క్‌’ అంటే ఏంటి? ‘బంగారం’పై ఎందుకు ఉండాలి?

ఇంట్లో పాత నగలున్నవారికి షాకింగ్ న్యూస్!