బ్రేకింగ్ న్యూస్: రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన బంగారం ధరలు

మండుతోన్న బంగారం! ఇప్పటికే 10వేలు పెరిగింది.. నెక్ట్స్ అరలక్షేనా?