గోదావరి లాంచీ ప్రమాదం: మృతుల కుటుంబాలకు మరో రూ.10 లక్షలు