ఏపీలో పారదర్శకంగా ఎన్నికలు..ద్వివేదికి అవార్డు..

ఏడాదిలో కేటీఆర్ సాధించింది అదే..!