బ్రేకింగ్: మునిసిపల్ ఎన్నికలపై హైకోర్టుకు కాంగ్రెస్

బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చేస్తారా? అయితే కాంగ్రెస్ టిక్కట్ మీకే!

పోస్టు ఊడక ముందే ప్రమోషన్.. వావ్ ఉత్తమ్ !

బచావో ర్యాలీ.. బడావో ఛాన్సెస్..సూపర్ ప్లాన్ బాసూ !

ఉత్తమ్ కంటే ముందే ఆయనపై వేటు.. ఎందుకంటే?