దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులపై నిర్మలా సీతారామన్ ముఖ్య ప్రకటనలు

భారీ నష్టాలతో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు

స్వల్ప లాభాలతో ముగిసిన స్టాక్‌మార్కెట్లు