డాక్టర్‌గా కెరీర్.. స్పీకర్‌గా ముగిసింది..

కోడెల ఆత్మహత్య..? ఎన్నో అనుమానాలు..!