వైసీపీలోకి జేసీ..? అందుకే ఈ కామెంట్స్..!

జగన్‌ పరిపాలనకు 100కు 100 మార్కులు వేస్తానన్న జేసీ