బీజేపీలో చేరగానే మోత్కుపల్లి ఎంతమాట అనేశారు!

రాయలసీమకు జగన్ తీరని ద్రోహం.. ‘కాలువ‘ మాటేంటంటే?