లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసిన ‘చిన్ని’.. విజయ్ తర్వాత పల్లవినే!

అంతా ఫ్రాడ్..ఫోర్బ్స్‌పై మండిపడిన కంగనా సోదరి..

ఫోర్బ్స్‌ జాబితాలో 17 భారత కంపెనీలు!

మెకాంజీ బెజోస్‌… ఫోర్బ్స్‌ సంపన్నుల జాబితాలో స్థానం!