ఐసీసీ వరల్ద్ కప్ 2019: యువతకు స్ఫూర్తిగా విరాట్ కోహ్లీ