ప్రకాష్ రాజ్‌ను సినిమాల నుంచి బహిష్కరించాలి: హిందూ సంఘాలు

కాస్టింగ్ కౌచ్: శ్రీరెడ్డి తరహాలో సునీత నిరసన.. అరెస్ట్.. పవన్ పేరు బయటకు..?