మాధవీలతకి.. శ్రీరెడ్డి ‘ఆర్‌ఐపీ’! ఇంకా పోలేదా అంటూ పోస్ట్!

త్వరలోనే నేను చచ్చిపోతా.. ఎవరివీ షాకింగ్ కామెంట్స్?

అయోధ్యపై.. ఫేస్‌బుక్‌లో అభ్యంతకరమైన పోస్ట్: వ్యక్తి అరెస్ట్..!