ఇక‌పై 12గంట‌ల షిఫ్ట్స్ !- చట్టాల్లో మార్పునకు కేంద్రం యోచన

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని జిల్లాలకు లాక్‌డౌన్ మినహాయింపు !