స్టేడియంలో ప్రేక్షకులు లేకుండా.. ఫేక్ ఆడియోతో.. తొలి క్రికెట్ మ్యాచ్..!