బ్రేకింగ్: దుండగుల దుశ్చర్య.. దేవుళ్ల విగ్రహాలు ధ్వంసం

ఏలూరులో కోడి పందేల నిర్వహణ రసాభాస!

ఏపీలో జోరుగా కోళ్ల పందాల నిర్వహణ!

మూడు పార్టీల మధ్య వార్.. కారణమిదే