‘శరన్నవరాత్రులు’ ఇంతకీ ఆ పేరెలా వచ్చింది..?

నేటి నుంచే దేవీ నవరాత్రులు.. తొలి రోజు శైలపుత్రిగా జగన్మాత