శరవేగంగా సాహో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు.. ఇదిగో ప్రూఫ్