‘ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌ చేరే జట్లు అవే’ డూప్లెసిస్ జోస్యం!