‘దొరసాని’ రివ్యూ

మనసును కదిలిస్తోన్న ‘దొరసాని’ ట్రైలర్