ఏపీలో మళ్ళీ రాజధాని రగడ.. ఆజ్యం పోసిన జనసేనాని

‘అమరావతి’నే ఏపీకి రాజధాని చేయాలి..లేదంటే..!: రైతులు

రాజధానిగా దొనకొండకు హైప్: వామ్మో.. ఎకరం భూమి.. ఎంతో తెలుసా!

ఏపీకి పెద్ద రాజధాని ప్రమాదకరం: శివరామకృష్ణ కమిటీ

అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి ‘రాజధాని’ ఎక్కడ..?

ఏపీకి కొత్త రాజధానిగా ‘దొనకొండ’..? జోరుగా భూముల కొనుగోళ్లు