మొదటిసారి ఎమోషనల్ అయిన ఆర్జీవీ..’నిర్భయ’ దోషుల లాయర్‌పై నిప్పులు..