విజయ నిర్మల ఇంట్లో వైఎస్ ఫొటో.. జగన్ ఆశ్చర్యం..!

ప్రారంభమైన విజయనిర్మల ‘అంతిమ యాత్ర’

విజయనిర్మల భౌతిక కాయానికి ఏపీ సీఎం నివాళి..

నటి విజయనిర్మల మృతికి చంద్రబాబు సంతాపం..

విజయ నిర్మల మృతికి ఇద్దరు సీఎంల నివాళి..

ఆ సినిమాతో ఒక్కటైన కృష్ణ-విజయనిర్మల..