బ్యాడైపోతున్న మహేశ్..డైరక్టర్ల టార్గెట్ ఎందుకయ్యాడు?

సుకుమార్‌కి బన్నీ కోసం వెయిటింగ్ తప్పదా?