ఇట్స్ ఫిక్స్..చిరూతో 13 ఏళ్ల తర్వాత త్రిష రొమాన్స్..!