ఆనపకాయంత టాలెంట్..ఆవగింజంత కూడా లేని లక్..15 ఏళ్ల తర్వాత వరల్డ్ కప్ డెబ్యూ

భారత్ VS బంగ్లా మ్యాచ్: ముచ్చటగా ముగ్గురు కీపర్లు