ఇంగ్లాండ్ ఫ్యాన్స్ ఎగతాళి.. నవ్వుతూ రిప్లై ఇచ్చిన వార్నర్!