రజనీకి హీరోయిన్ ఫిక్స్..? 24 ఏళ్ల తరువాత హిట్ జోడీ..!

ఆ రోజున విడుదల కానున్న స్టార్ హీరో చిత్రం..!