ఎయిర్‌పోర్టులో 150 కిలోల బంగారం…సీజ్ చేసిన కస్టమ్స్ అధికారులు