ప్రకాశం జిల్లాలో దారుణం.. భార్యను కరెంట్ షాక్‌తో చంపేసిన భర్త

కుక్కంటేనే విశ్వాసం..తాను చనిపోయి..జీవాలకు ప్రాణం పోసి