కరోనా బాధితులా ? డ్యాన్సర్లా ? ఐసొలేషన్ కేంద్రంలో వెరైటీ సీన్ !

తలనొప్పి తగ్గడానికి అద్భుతమైన ఇంటి చిట్కాలు ఇవే!