రోహిత్ బ్యాటింగ్ తీరు అమోఘం- క్లార్క్

హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన రాహుల్..సెంచరీకి చేరువలో రోహిత్