ట్రోపీలు అమ్మి కరోనాకు నిధులు.. ఆదర్శంగా నిలిచిన యంగ్ గోల్ఫ్‌ ప్లేయర్‌..!