కరోనా: భారత వైద్యులను ఫాలో అవుతోన్న ఆస్ట్రేలియా డాక్టర్లు..!