లాక్‌డౌన్‌లోనూ శ్రమిస్తున్న కార్మికుడిపై డబ్బులు, పూల వర్షం