రసాబాసగా అఖిలపక్షం.. కాంగ్రెస్ వాకౌట్

మళ్లీ ఆ సీటును హస్తం చేజిక్కించుకోనుందా..?