సినిమావాళ్లకు ఓట్లు వేయొద్దు – పృథ్వి

పృథ్వీకి ఏపీ ప్రభుత్వం బంపర్‌ ఆఫర్.. ఏకంగా..