పవన్‌కల్యాణ్‌కు చిరంజీవి షాక్.. జగన్ని పొగిడేసారుగా..!