30 ఏళ్ల తరువాత.. చిరుకు విలన్‌గా మోహన్‌బాబు..?

చిరు నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాడా..!

ముచ్చటగా మూడోసారైనా ముహూర్తం కుదురుతుందా..!