తుగ్లక్ పాలన మీ బాబుదే… ఆ పాపం మీదే… లోకేష్ పై బొత్స ఫైర్!