‘వింక్ బ్యూటీ’ ఎంట్రీతో..చార్మినార్ అందాలు డబులయ్యాయ్!

గిచ్చి.. సస్పెండ్ అయ్యాడు..!

పబ్లిక్ స్మోకింగ్..హీరో రామ్‌కు ఫైన్