చంద్రబాబుకు పిచ్చి.. కన్‌ఫర్మ్ చేసిందీయనే..

చంద్రబాబు సీక్రెట్ వెల్లడించిన భువనేశ్వరి

విజయమ్మను ఓడించిన వైజాగ్‌కు క్యాపిటలా? బాబు నోట సూపర్ మాట

బాబు నోట మళ్ళీ తెలంగానం.. అభివృద్ధి నేనే చేశా!